За  Император  Николай II

Николай II Александрович Романов е последният император на Русия, цар на Полша и велик княз на Финландия. Той управлява от 1894 до 1917 година и е от династията Романови. Убит е заедно с ця-лото си семейство през юли 1918 година без съд и присъда от болшевиките. Ка-нонизиран е, заедно със семейството си от Руската православна църква през 2000 г. През 2008 година руският върховен съд реабилитира Николай Втори и членовете на неговото семейство като неоправдано репресирани. При управлението на  Нико-лай  II  Русия изживява културен, иконо-мически и военен разцвет.

1550295519 99

Прочетете повече...

За  Царското семейство

Великата княгиня Мария Николаевна - "светлият ангел на любовта"

След получените известия за отричането на императора от престола, Мария пре-живявала случилото се тежко, но се опитвала да бъде спокойна, за да не разстрои майка си. „Мама се обезсър-чаваше, и аз също плачех, – споделя Мария пред Анна Танеева – но след това, заради Мама, се стараех да бъда усмих-ната, когато се събирахме за чай“.

Мария

Прочетете повече...

 

Акценти

Културна програма 2020 г.

2 - 15 ноември - Фотоизложба "Император Николай II. Пътят на кръста", гр. Поморие, читалище "Просвета 1888"

2 ноември - Лекция "Император Николай II. Пътят на кръста"

3 ноември - Лекция "Как да съхраним любовта и хармонията в семейството. исторически пример на семейство Романови"

4 ноември - Прожекция на филма "Оклеветеният цар"

 

picture

Прочетете повече...